بتن فوق توانمند – بخش اول

زمانی که Otto Graf در اوایل سال 1950 میلادی، تصمیم به ساخت یک نوع بتن خاص با مقاومت 70 مگاپاسکال در آزمایشگاه گرفت، صنعت ساختمان تمایل زیادی به استفاده از این نوع بتن از خود نشان نداد. این عدم تمایل حتی تا سال 1966 و زمانی که kurt walz اثبات نمود که با استفاده از روشهای خاص تولید، امکان ساخت بتن هائی با مقاومت  140 مگاپاسکال نیز وجود دارد، ادامه یافت.

(بیشتر…)

ادامه خواندنبتن فوق توانمند – بخش اول

بتن های مسلح حاوی الیاف

بتن های مسلح حاوی الیاف

استفاده از الیاف برای مصالح با مقاومت کششی کم از دیرباز در ایران و جهان مطرح بوده است نمونه ای از آن را می توان به استفاده از مواد ترکیبی با استفاده از آجر های فشاری که با نی نیز تقویت شده بودند اشاره نمود.

ترکیبی از سیمان و پنبه کوهی(آز بست) نیز در سال 1900 توسعه پیداکرد.

الیاف ها محدوده متنوعی با انواع مشخصات در شکل، اندازه و هندسه و خواش مکانیکی و فیزیکی را شامل می شود. در ذیل برخی الیاف نام برده شده اند:

(بیشتر…)

ادامه خواندنبتن های مسلح حاوی الیاف

الیاف در بتن

تعارف، کلیات و کاربرد

بتن به عنوان مهمترین ماده ساختمانی و ماده ای با بالاترین مصرف سرانه در دنیا بعد از آب دارای مقاومت کششی، کرنش کششی  همچنین شکل پذیری کمی می باشد استفاده از الیاف جهت جلوگیری از توسعه ترک و افزایش شکل پذیری بتن با مکانیسم پل زدن در دو طرف ترک از دیر باز مورد توجه دست اندرکاران و صنعتگران بتن قرار داشته است.

الیاف داری انواع مختلف و با مشخصات متفاوتی مانند قطر، طول، نسبت طول به قطر، مقاومت کششی و خواص فیزیکی و مکانیکی می باشد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنالیاف در بتن

بتن اکسپوز (EXPOSED CONCRETE)

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح موجود در صنعت ساختمان است. دسترسی آسان به مواد اولیه و قیمت مناسب آن از جمله ویژگی هایی است که این ماده را به ماده ای پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز تبدیل کرده است. امروزه نوعی از بتن با نام بتن نما، بتن معماری و یا همان بتن اکسپوز رایج شده است که علاوه بر استحکام با توجه به سطح صیقلی و صاف، زیبایی خاصی را به سطوح بتنی می بخشد. در تعریف بتن اکسپوز چنین می توان گفت که بتنی است که از مواد اولیه تولید بتن معمولی(آب، سیمان و سنگدانه) ساخته شده باشد و به آن مواد پرکننده برای از بین بردن تخلخل و حفره‌ها و همچنین مواد روان کننده برای بالابردن سیالیت بتن اضافه شده باشد. وجود سیمان موجود در بتن اکسپوز و خاصیت چسبندگی قوی آن، می تواند سبب ایجاد محصولی مستحکم در شرایط تغییرات جوی و نیز محیط های دارای رطوبت بالا گردد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنبتن اکسپوز (EXPOSED CONCRETE)

ایجاد پوشش های محافظ، استفاده از آند قربانی شونده و یا بازدارنده های خوردگی

برای جلوگیری از نفوذ مواد مهاجم و کاهش خطر خوردگی موارد ذیل را نیز می بایست مد نظر قرار داد:

-حفاظت بتن با ایجاد لایه های محافظ

-استفاده از دوده سیلیسی و نسبت آب به سیمان های کم:دوده سیلیسی با تقویت ناحیه انتقال به عنون یکی از عوامل اصلی در نفوذپذیری بتن، این ناحیه را تقویت کرده و موجب کاهش احتمال ورود یون های کلراید به داخل بافت بتن می گردد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنایجاد پوشش های محافظ، استفاده از آند قربانی شونده و یا بازدارنده های خوردگی

روشهای کنترل خوردگی

مهمترین عامل در جهت کاهش روند و نرخ خوردگی در آرماتور های بتن، کاهش نفوذپذیری بتن می باشد که در این میان، میزان و کیفیت کاور و یا پوشش بتنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد

محدود کردن نسبت آب به سیمان در بازه 4/0-35/0 نیز می تواند در کاهش نفوذپذیری بتن نقش بسزائی را ایفا نماید.

(بیشتر…)

ادامه خواندنروشهای کنترل خوردگی

آزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)

یون کلراید بعد از نفوذ به داخل جسم بتن موجب خوردگی میلگرد ها می گردد. برای بررسی مقدار و میزان یون کلراید نفوذی به داخل بتن، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. این آزمایش مطابق با استاندارد ASTM C-1202انجام می پذیرد.

در این روش نمونه اشباع شده بتنی در داخل محلول 3درصد نمک طعام و در طرف دیگر محلول 3/0 نرمال سود قرار داردبا برقراریاختلاف پتا نسیل 60 ولت بین دو سر نمونه مقدار جریان الکتریکی عبوری در مدت 6 ساعت اندازه گیری می شود.

(بیشتر…)

ادامه خواندنآزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)

آزمایشهای تعیین خوردگی

آزمایش خوردگی نیم پیل (half-cell)

در این آزمایش اختلاف پتانسیل بین سطح بتن و یک میلگرد داخل بتن توسط سولفات مس اندازه گیری می شود. اگر این ولتاژ منفی از یک مقدار بحرانی فراتر رود و بیشتر گردد خوردگی آغاز می شود

اختلاف پتانسیل تعیین شده نمایشی از وضعیت خوردگی در مقطع می باشد وبه شکل ذیل طبقه بندی و دسته بندی می گردد:

-اگر اختلاف پتانسیل کمتر از 200- باشداحتمال خوردگی بسیار کم و در حدود 10 درصد می باشد.

-اگر اختلاف پتانسیل بین 200- تا 350- باشد احتمال خوردگی نا مشخص می باشد.

-اگر اختلاف پتانسیل بزرگتر از 350- باشد، احتمال خوردگی بالا و بیش از 90 درصد می باشد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنآزمایشهای تعیین خوردگی

ایجاد پوشش های محافظ، استفاده از آند قربانی شونده و یا بازدارنده های خوردگی

برای جلوگیری از نفوذ مواد مهاجم و کاهش خطر خوردگی موارد ذیل را نیز می بایست مد نظر قرار داد:

-حفاظت بتن با ایجاد لایه های محافظ.

-استفاده از دوده سیلیسی و نسبت آب به سیمان های کم:دوده سیلیسی با تقویت ناحیه انتقال به عنون یکی از عوامل اصلی در نفوذپذیری بتن، این ناحیه را تقویت کرده و موجب کاهش احتمال ورود یون های کلراید به داخل بافت بتن می گردد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنایجاد پوشش های محافظ، استفاده از آند قربانی شونده و یا بازدارنده های خوردگی

تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده

شکل و بافت سطحی سنگدانه‌ها

شکل و بافت سطحی سنگدانه‌ها بر روی خصوصیات بتن تازه و بتن سخت‌شده تأثیرگذار است. برای تولید بتن کارا، ذرات با بافت زبر، تیز‌گوشه و دراز نسبت به سنگدانه‌های صاف، گرد و متراکم به آب بیشتر و متناسب با آن به سیمان بیشتری نیاز دارند و بطور کلی در سنگدانه‌های شکسته برای دستیابی به روانی ثابت، باید آب زیادتری را به مخلوط اضافه کرد.

(بیشتر…)

ادامه خواندنتاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده