بتن در زمان اجرا، به دلایل مختلفی اعم از عدم تراکم کافی، عدم روانی مناسب بتن، قالب های فرسوده، عدم استفاده از روغن قالب و … ممکن است دچار آسیب های سطحی گردد که مواردی مانند کرموشدگی در سطح بتن پدیدار گردد، این موضوع علاوه بر نقص سطحی و ظاهری بتن، در مناطقی که یون های مهاجم و خورنده مانند یون کلراید و غیره وجود دارد، موجب آسیب جدی و شدید به آرماتورها و خوردگی آنها می گردد. همچنین این امر در بتن های معماری یا نما که می بایست از ظاهر و سطح مناسبی برخوردار باشند نیز اهمیت پیدا می کند. در این موارد استفاده از ترمیم کننده های مختلف بتن که بر پایه سیمان و یا ترکیب سیمان و رزین می باشند موضوعیت دارد.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش