کفپوش آنتی استاتیک چیست؟

یک نوع کفپوش اپوکسی است که برای جلوگیری از تشکیل بار الکتریکی استاتیک در محیط‌های صنعتی و الکترونیکی طراحی شده است.

مشاوره و فروش