کفپوش آنتی استاتیک در چه مکان هایی نصب می شود؟

کاربرد کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک محدود به مراکز خاصی است. عمده این مراکز به طور مستقیم یا غیر مستقیم با دستگاه های الکترونیکی زیادی در ارتباط هستند مانند اتاق کامپیوتر و سرورها در ادارات و سازمان ها، اتاق عمل بیمارستانها  (به دلیل وجود دستگاههای الکترونیکی بسیار حساس) و …

مشاوره و فروش