کفسازی ضدسایش بتنی چیست ؟

اکثر کفسازی های بتنی به دلیل وجود سنگدانه های ضد سایش سیلیسی، تراکم بالا دارای خاصیت ضد سایشی می باشند که با ایجاد یک لایه نازک، متراکم و با مقاومت بالا ایجاد می گردد.

مشاوره و فروش