کفسازی با روکش سخت کننده چیست ؟

روکش های سخت در کفسازی های بتنی با هدف جلوگیری از سایش، عدم ایجاد گرد و غبار و یک لایه محافظ ایجاد می گردد.

مشاوره و فروش