چه نوع بتنی برای کفسازی سوله مناسب است؟

نوع بتن مناسب برای کفسازی سوله به عوامل مختلفی از جمله نوع کاربری سوله، ترافیک عبوری، وزن بارهای وارده، و شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. به طور کلی، از بتن با عیار 300 تا 500 کیلوگرم بر متر مکعب برای کفسازی سوله استفاده می شود.

مشاوره و فروش