چرا باید روف گاردن را آب بند کنیم؟

نشت و نفوذ آب به  طبقات زیرین موجب هدر رفت آب و آسیب به عناصر نازک کاری می گردد.

مشاوره و فروش