پوشش اپوکسی پلی آمین چیست؟

پوشش اپوکسی پلی آمین یک نوع پوشش اپوکسی است که در برابر مواد شیمیایی و اسیدی از مقاومت بالایی برخوردار است.

مشاوره و فروش