نقش طرح اختلاط بتن در اجرای عملیات کفسازی چیست؟

طرح اختلاط مناسب باعث دوام بالا و کاهش نفوذ پذیری بتن ، جلوگیری از بروز ترک بیش از حد در بتن می گردد.

مشاوره و فروش