نقش الیاف جایگزین آرماتور (سنتتیک) در کفسازی چیست؟

در صورت عدم استفاده از آرماتور و یا مش بافته شده در سیستم های کفسازی می توان با استفاده از الیاف سنتتیک بخشی از مقاومت کششی بتن را تامین نمود

مشاوره و فروش