نقش اثر اشعه UV بر روی رنگ ها در سیستم کفسازی چیست؟

اشعهUV  خورشید اکثرا بر روی کف سازی های اپوکسی تاثیر گذار می­باشد و یا در صورتیکه از سنگدانه های با رنگ خاص صنعتی در کفسازی استفاده گردد.

مشاوره و فروش