نقش ابرروان کننده در کفسازی چیست؟

ابر روان کننده بتن با افزایش کارائی بتن موجب پمپاژ و انتقال ساده در بتن به محل بتن ریزی و با کاهش مقدار آب در بتن مقاومت بالا و کاهش نفوذ پذیری بتن را موجب می گردد.

مشاوره و فروش