مواد آب بند کننده استخر چه موادی هست؟

با استفاده از ژل میکروسیلیس، فوق روان کننده و نوارهای آب بند، همچنین پوشش های الاستومری دو جزئی می توان استخرها را آب بندی نمود.

مشاوره و فروش