مزیت کفپوش استامپی نسبت به استفاده از موزاییک و سایر کفپوش ها چیست؟

عدم لق شدن یا کنده شدن یا شکستن این نوع کفپوش در قیاس با کفپوش‌های سنگی، موزائیکی، بتن پازلی و …، علاوه بر آنکه در مقابل عوامل محیطی و فرسایشی هم بسیار مقاوم خواهند بود.

مشاوره و فروش