مزایای کفپوش استامپی برای معابر شهری چیست؟

اجرای بتن دکوراتیو موجب کاهش لغزش سطح و کاهش چشمگیر نفوذ آب نیز می گردد. عدم گرد و غبار از دیگر مزیت های اجرای این کفپوش بتنی محسوب می شود.

مشاوره و فروش