ضخامت میانگین کفپوش اپوکسی چقدر است؟

ضخامت کفپوش اپوکسی معمولاً 3 تا 4 میلی متر است.

مشاوره و فروش