پرش به محتوا

زمان مناسب اجرای کفپوش اپوکسی چه مدت بعد از بتن ریزی می باشد؟

برای اجرای اپوکسی باید سطح بتن زیرین به خوبی خشک شده باشد. در شرایط نرمال با دما و رطوبت عادی، خشک شدن بتن 28 روز طول می‌کشد.