روغن ها بر روی سیستم کفسازی چه تاثیری دارند؟

روغن ها و چربی ها بر روی سیستم کفسازی علاوه بر ایجاد ظاهر نامناسب، می توانند با نفوذ به داخل بتن در بلند مدت خرابی ایجاد نمایند.

مشاوره و فروش