دوام و ماندگاری کفپوش اپوکسی سالن ورزشی چقدر است؟

این کفپوش ها در صورت اجرای اصولی دوام و ماندگاری بالایی دارند، ماندگاری این کفپوش ها حدودا بیست سال است.

مشاوره و فروش