در آب بندی تراس و بالکن به روش فشار مثبت از چه موادی می توان استفاده نمود؟

با توجه به اینکه اکثر آب بندی ها در تراس، بام و بالکن فشار مثبت می باشند از پوشش آب بند دوجزئی الاستومری می­توان استفاده نمود.

مشاوره و فروش