حداقل و حداکثر مقاومت فشاری در سیستم کفسازی چقدر است؟

به دلیل استفاده از ابر روان کننده و ذرات مقاوم سیلیسی و الیاف، مقاومت فشاری در محدوده 50 تا 70 مگا پاسکال تامین می گردد

مشاوره و فروش