حداقل ضخامت برای اجرای بتن کفسازی چند سانتی متر می باشد؟

جهت جلوگیری از بلندشدن لایه کفسازی بر روی بتن حداقل 8 سانتی متر بتن نیاز می باشد.

مشاوره و فروش