تنوع رنگ در بتن با روکش سخت کننده وجود دارد؟

بله، با استفاده از رنگدانه های معدنی و صنعتی می توان رنگ های متنوعی را برای بتن کفسازی تهیه نمود

مشاوره و فروش