بهترین محصول در آب بندی حمام و سرویس بهداشتی کدام ماده است؟

در روش های سنتی از قیر و گونی به عنوان بهترین روش یاد می گردد ولی امروزه محصولات رزینی و پلیمری و ملات های آماده جهت آب بندی در بازار موجود می باشد.

مشاوره و فروش