بهترین روش برای آب بندی چاله آسانسور چیست؟

در زمان ساخت بتن استفاده از فوق روان کننده و ژل میکروسیلیس به همراه واتر استاپ های pvc، بهترین روش آب بندی چاله آسانسور می باشد که اکثرا این موضوع رعایت نمی گردد و پس از ساخت،  جمع شدن آب در چاله آسانسور مشاهده می گردد.

مشاوره و فروش