بهترین روش برای آب بندی مخازن بتنی چیست؟

در زمان ساخت بتن استفاده از فوق روان کننده و ژل میکروسیلیس به همراه واتر استاپ های pvc  بهترین روش آب بندی مخازن بتنی می باشد که اکثرا این موضوع رعایت نمی گردد و پس از ساخت، نشت آب در مخزن مشاهده می گردد.

مشاوره و فروش