بهترین روش برای آب بندی دیوارحائل چیست؟

در زمان ساخت بتن، استفاده از فوق روان کننده و ژل میکروسیلیس به همراه واتر استاپ های pvc، بهترین روش آب بندی دیوارهای حائل می باشد که اکثرا این موضوع رعایت نمی گردد و پس از ساخت،  جمع شدن آب در پشت دیوار مشاهده می گردد.

مشاوره و فروش