بهترین روش آب بندی استخر چه روشی است؟

بهترین روش آب بندی استخر قبل از ساخت سازه استخر و استفاده از فوق روان کننده، ژل میکروسیلیس و نوارهای آب بند می باشد.

مشاوره و فروش