برای بالکن و تراس درصورت استفاده از کاشی و سرامیک باز هم آب بندی لازم می باشد؟

بله. هر چند ملات زیر کاشی و سرامیک به نحوی آب بندی را تامین می کنند ولی برای اطمینان از آب بندی کامل در مواقعی که نشت آب به سقف های زیرین  موجب آسیب زیاد می گردد می توان با استفاده از مواد الاستومری دو جزئی یا نفوذ گر کریستال شونده آب بندی را انجام داد.

مشاوره و فروش