برای آب بندی سرویس بهداشتی و حمام، در سرامیک کاری از کدام چسب کاشی می توان استفاده کرد؟

از چسب های کاشی رزینی و پلیمری که خاصیت آب بندی نیز دارند با اطمینان خاطر می توان در آب بندی سرویس بهدشتی و حمام استفاده نمود.

مشاوره و فروش