بتن ضدسایش رنگی چیست؟

این بتن همان بتن ضدسایش می باشد که جهت تنوع در فضا و طرح می توان از پیگمنت های صنعتی و معدنی جهت کسب رنگ های مختلف استفاده نمود.

مشاوره و فروش