از چه موادی می توان برای آب بندی بام سبز استفاده نمود؟

مواد آب بند با پایه سیمانی یا پلیمری را می توان با روش اجرای صحیح برای آب بندی بام سبز استفاده نمود. موادی مانند الاستومری دو جزئی و نفوذگر کریستال شونده از این دسته اند.

مشاوره و فروش