آیا کفپوش اپوکسی عایق رطوبت می باشد؟

بله، عایق صوت، رطوبت، و حرارت بوده و در برابر فرسودگی، خراش، ضربه، سائیدگی، و استهلاک مستحکم و مقاوم می باشد.

مشاوره و فروش