آیا کفپوش اپوکسی ضد آب است؟

بله، هیچ درزی روی سطح صاف و یکپارچه‌ی کفپوش‌های رزین اپوکسی وجود ندارد پس هیچ روزنه‌ای برای ورود آب نیست و آن کفپوش‌ها ضد آب به حساب می‌آیند.

مشاوره و فروش