آیا کفپوش اپوکسی برای سوله ها انتخاب مناسبی است؟

 کفپوشی برای سوله مناسب است که در برابر شستشو و استفاده از مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده مقاوم باشد. علاوه بر این، کفپوش‌های سوله باید در برابر مواد شیمیایی، مقاومت داشته باشند و با عناصر مختلف واکنش نداده و در آن‌ها حل نشوند. ضمن آنکه کفپوش سوله باید یکپارچه، صاف و غیرقابل نفوذ باشد که کفسازی اپوکسی همه این انتظارات را فراهم می نماید.

مشاوره و فروش