آیا کفپوش اپوکسی برای سالن های ورزشی مناسب می باشد؟

بله، قابلیت برگشت پذیری سریع توپ، جلوگیری از آسیب ورزشکاران، سطح کاملاً یکپارچه و مقاومت بالا در برابر نیروهای دینامیکی و استاتیکی، از مزایایی کفپوش های اپوکسی سالن های ورزشی می باشد

مشاوره و فروش