آیا می ‌توان از پوشش اپوکسی برای کف چوبی استفاده کرد؟

پوشش اپوکسی برای سطوح بتونی ایده‌آل است، همچنین می‌تواند برای پوشش کف چوبی نیز استفاده شود اما قبل از پذیرش چوب، نیاز به چند مرحله آماده‌سازی مهم است.

مشاوره و فروش