آیا سیستم کفسازی برای مرغداری و گاوداری ها مناسب است؟

به دلیل جلوگیری از سر خوردگی حیوانات بر روی سطح و جلوگیری از آسیب رسیدن به آنها همچنین میزان درجه اسیدی فضولات حیوانات می بایست از سیستم های کفسازی استفاده نمود.

مشاوره و فروش