آیا برای کفسازی صنعتی باید حتما از آرماتور استفاده کرد؟

بسته به میزان باربری سطح و عبور ماشین آلات مختلف و کاربری سطح کفسازی می توان از آرماتور و یا مش های بافته شده و یا الیاف ترکیبی شامل پلی پروپیلن، ماکروسنتتیک و یا فلزی استفاده نمود.

مشاوره و فروش