آیا بتن های الیافی با روکش سخت کننده قابل تعمیر می باشد؟

بله در صورت بروز ترک و هر گونه خرابی در بتن کفسازی می­توان با استفاده از دستور العمل مشخص و مواد پلیمری سطح بتن را ترمیم نمود.

مشاوره و فروش