آیا بتن با روکش سخت کننده در برابر خوردگی مقاوم می باشد؟

نفوذ پذیری بسیار کم و دوام بالای بتن های کفسازی تا حدود این سیستم را در برابر خوردگی مقاومت می سازد ولی در صورتیکه بتن کاملا مقاوم در برابر خوردگی مدنظر باشد باید از افزودنی های دیگر مانند ژل میکروسیلیس نیز استفاده نمود.

مشاوره و فروش