آیا بتن استامپی در مقایسه با سایر کفپوش ها مقرون به صرفه است؟

بله،  از مزایای اجرای بتن استامپی مقرون به صرفه بودن آن می باشد. از مزایای دیگر آن سرعت بالای اجرا می باشد.

مشاوره و فروش