پرش به محتوا

آیا استفاده از ژل میکروسیلیس در آب بندی استخر ضروری می باشد؟

بله جهت آب بندی مخزن یا استخر استفاده از ژل میکروسیلیس در بتن ضروری می باشد