آیا استفاده از ژل میکروسیلیس در آب بندی استخر ضروری می باشد؟

بله جهت آب بندی مخزن یا استخر استفاده از ژل میکروسیلیس در بتن ضروری می باشد

مشاوره و فروش