آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

دوده سیلیس در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برای اولین بار در ازنا تولید گردید واولین دوده سیلیسی درجهان  در سال 1970 میلادی در نروژ مورد استفاده قرار گرفت. بعد از کارخانه ازنا و در اوایل دهه 70 در ایران کارخانه فروسیلیس سمنان نیز اقدام به تهیه دوده سیلیسی نمود.

در دهه 90 نیز تعدادی کارخانه در اطراف اشتهاد و کاشان نیز با ظرفیت های تولیدی کمتر اقدام به تولید این ماده نمودند.

ادامه مطلبآب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 4

آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 3

دوده سیلیسی –خواص و ویژگی ها به عنوان یک مثال نقص می توان مقاومت بتن حاوی میکروسیلیس را در برابر سیکل های متناوب ذوب و یخ مطرح نمود. در مکانیسم خرابی بتن ناشی از سیکل های متناوب ذوب و یخ زدگی، ورود آب به داخل بافت بتن و یخ زدن و آب شدن متوالی آن … ادامه مطلب

نفوذ پذیری خمیر سیمان

عامل اصلی نفوذ پذیری بتن، نفوذ پذیری خمیر سیمان علی الخصوص در ناحیه انتقال می باشد. ولی نفوذ پذیری سنگدانه های متخلخل نیز در نفوذ پذیری بتن از  اهمیت بالائی برخوردار است.

در ابتدای فرآیند هیدراسیون نفوذ پذیری خمیر سیمان بسیار بالا می باشد ولی به تدریج و با افزایش سن بتن، وتکمیل هیدراسیون فضاهای موئینه کم کم بسته می شود وبا ژل هیدراسیون تولیدی پر می گردد و باعث کاهش نفوذ پذیری بتن می گردد.

ادامه مطلبنفوذ پذیری خمیر سیمان

Call Now Buttonمشاوره و فروش