پرش به محتوا

چسب کاشی خمیری معمولی

برای مصارف معمولی در اتصال کاشی و سرامیک با ابعاد واندازه های مختلف، از چشب کاشی خمیری معمولی استفاده می گردد. این محصول دارای مزایای بسیاری نسبت به چسب های کاشی پودری می باشد.

شرح و عملکرد

چسب کاشی خمیری، آماده مصرف، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ پلیمرهای امولسیونی  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها ،مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ متوسط ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . این محصول محتوی رزین های امولسیونی ، سنگدانه های مناسب ،  تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است .حضور رزین های امولسیونی در کنار سنگدانه ها و فیلرهای معدنی ،موجبات چسبندگی کاشی به سطوح ساختمانی را به خوبی فراهم می آورد . به دلیل وجود تغلیظ کننده های مناسب و مواد آنتی باکتریال ،  محصول ، از قوام مناسب ، پایداری مناسب برخوردار است

 

موارد کاربرد

 • نصب کاشی ، سرامیک ، سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح
 • نصب کاشی ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

 

خواص و مزایا

 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • سهولت ﻧﺼﺐ
 • آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﺿﺨﻴﻢ
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ
 • مقاوم در مقابل لرزش های سازه

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: مایع شیری رنگ
 • وزن مخصوص: (·C) 0/02 gr/cm3±1/04
 • 8/5±0/5 : PH
 • یون کلر: کمتر از حداقل مقدار مجاز در استاندارد

 

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
 • قبل از مصرف حتما چسب را به کافی هم بزنید تا چسب کاملا یکنواخت شود
 • چسب کاشی خمیری را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار بکشید. سپس ﻛﺎﺷﻲ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی خمیری را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ . ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 10-15 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ
 • ﺷﺮوع ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧـﺼﺐ ، میسر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 • جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود 2/5-2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ مورد نظر نیاز است

 

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در گالن های 20 لیتری، 50 لیتری قابل ارائه می باشد
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.
 • بعد از استفاده کلیه ابزار آلات با حلال های نفتی شستشو گردد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چسب کاشی خمیری معمولی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *