پودر بند کشی کاشی و سرامیک

PODRAST محصولی است ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه های ریز، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی سودمند که جهت بندکشی کاشی، ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و.. طراحی شده اﺳﺖ. این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های معدنی مجاز است، که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند.استفاده از پودر های بندکشی موجب می گردد تا نفوذپذیری درز های کاشی وسرامیک نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

توضیحات

شرح و عملکرد

محصولی است ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه های ریز، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی سودمند که جهت بندکشی کاشی، ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و.. طراحی شده اﺳﺖ. این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های معدنی مجاز است، که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند. همچنین به دلیل حضور چسب های ویژه، محصول به نحو مطلوبی منعطف می شود.

 

موارد کاربرد

 • بندکشی کاشی، سرامیک وسنگ های ساختمانی

 

خواص و مزایا

 • سهولت آمادگی ملات و اجرا
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ مناسب
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و انعطاف ایده آل
 • آببندی مطلوب بندهای کاشی و سرامیک
 • مقاوم در مقابل ترک خوردگی دردرز های تا پهنای 6 میلی متر

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: در رنگ بندی های متنوع
 • شکل فیزیکی: پودر رنگی
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری): 05/0 ± 75/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

 

میزان و نحوه مصرف

ﺳﻄوح مورد نظر (درزهای کاشی، سرامیک و..) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ و هر نوع آلاینده دیگر ﺑﺎﺷند.

 • ﺷﺮوع ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧـﺼﺐ کاشی یا سرامیک و …، میسر است.
 • پودر را در ظرف مناسب ریخته و در حالی که میکسر به آرامی در حال کار است، به تدریج به آن آب اضافه کرده تا زمانی که یک خمیر با قوام، یکنواخت و قابل اجرا به دست آید. دقت شود بهینه مقدار آب، مثل هر محصول پایه سیمانی، همواره حداقل آبی است که بتوان با آن یک خمیر یکنواخت و قابل اجرا تهیه نمود. استفاده از آب اضافی موجب کاهش استحکام و سایر ویژگی های محصول خشک شده می شود. پس از آمادگی خمیر اجازه دهید خمیر به مدت 15 دقیقه استراحت کند.
 • خمیر را با کاردک یا هر وسیله مناسب دیگر، با فشار در محل درز کاشی و سرامیک وارد نمایید. بلافاصله، اضافه خمیر را با اسفنج از روی سطح کاشی یا سرامیک پاک نمایید. بعد از اتمام کار، تمامی سطح کاشی را با پارچه، تمیز نمایید.
 • یک کیلو گرم از محصول برای 4 متر مربع سطح پوشیده شده از کاشی به ابعاد 15 * 15 Cm2 کافی است.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیاوگرمی، قابل عرضه می باشد.
 • دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.