پرش به محتوا

پودر بندکشی نرمال

شرح و عملکرد

محصولی است ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه های ریز، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی سودمند که جهت بندکشی کاشی، ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و.. طراحی شده اﺳﺖ. این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های معدنی مجاز است، که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند. همچنین به دلیل حضور چسب های ویژه، محصول به نحو مطلوبی منعطف می شود.

شناسه محصول: BPS701 دسته:

شرح و عملکرد

محصولی است ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه های ریز، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیایی سودمند که جهت بندکشی کاشی، ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و.. طراحی شده اﺳﺖ. این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های معدنی مجاز است، که در تماس آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند. همچنین به دلیل حضور چسب های ویژه، محصول به نحو مطلوبی منعطف می شود.

موارد کاربرد

 • بندکشی کاشی، سرامیک وسنگ های ساختمانی

خواص و مزایا

 • سهولت آمادگی ملات و اجرا
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ مناسب
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و انعطاف ایده آل
 • آببندی مطلوب بندهای کاشی و سرامیک
 • مقاوم در مقابل ترک خوردگی دردرز های تا پهنای 6 میلی متر

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: در رنگ بندی های متنوع
 • شکل فیزیکی: پودر رنگی
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری): 05/0 ± 75/1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

میزان و نحوه ی مصرف

 • ﺳﻄوح مورد نظر (درزهای کاشی، سرامیک و..) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ و هر نوع آلاینده دیگر ﺑﺎﺷند.
 • ﺷﺮوع ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧـﺼﺐ کاشی یا سرامیک و …، میسر است.
 • پودر را در ظرف مناسب ریخته و در حالی که میکسر به آرامی در حال کار است، به تدریج به آن آب اضافه کرده تا زمانی که یک خمیر با قوام، یکنواخت و قابل اجرا به دست آید. دقت شود بهینه مقدار آب، مثل هر محصول پایه سیمانی، همواره حداقل آبی است که بتوان با آن یک خمیر یکنواخت و قابل اجرا تهیه نمود. استفاده از آب اضافی موجب کاهش استحکام و سایر ویژگی های محصول خشک شده می شود. پس از آمادگی خمیر اجازه دهید خمیر به مدت 15 دقیقه استراحت کند.
 • خمیر را با کاردک یا هر وسیله مناسب دیگر، با فشار در محل درز کاشی و سرامیک وارد نمایید. بلافاصله، اضافه خمیر را با اسفنج از روی سطح کاشی یا سرامیک پاک نمایید. بعد از اتمام کار، تمامی سطح کاشی را با پارچه، تمیز نمایید.
 • یک کیلو گرم از محصول برای 4 متر مربع سطح پوشیده شده از کاشی به ابعاد 15 * 15 Cm2 کافی است.

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • این محصول در کیسه های 25 کیاوگرمی، قابل عرضه می باشد.
 • دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.