روغن قالب پایه نفتی

شرح و عملکرد

این محصول، یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ پایه نفتی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. این محصول روغنی، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب، مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالبهاى چوبى و فلزى محافظت می کند.

شناسه محصول: BPT502 دسته:

توضیحات

شرح و عملکرد

این محصول، یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ پایه نفتی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، ﺻﺎف و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. این محصول روغنی، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب، مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالبهاى چوبى و فلزى محافظت می کند.

موارد کاربرد

 • اﺳﺘﻔﺎده در روي قالب های بتنی ﭼﻮبی، ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ، ﻓـﻮﻻد و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

خواص و مزایا

 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت
 • سهولت اجرا
 • محافظت از قالب بتن
 • صرفه اقتصادی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص:0/85 ﺗﺎ 0/87 ﮔﺮم در ﺳﺎﻧﻴﻤﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 • ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ: ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ

میزان و نحوه ی مصرف

 • قالب بتن باید تمیز و عاری از بتن های خشک شده، گریس و آلاینده های دیگر باشد. بلافاصله بعد از باز کردن قالب باید سطح قالب را تمیز کرد.
 • قبل از استعمال، چند بار ظرف محتوی روغن قالب را تکان داده تا محلول یکنواخت شود.
 • با استفاده از قلم مو یا اسپری یک ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك و یکنواخت، روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و و روغن اضافی، از سطح قالب ﭘﺎك شود.
 • از ﭘﺎﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ روغن اجتناب شود.
 • در قالب های چوبی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻻﻳـﻪ اول ﺗﻤـﺎﻣﻲ روﻏـﻦ ﺟـﺬب ﭼـﻮب و ﻳـﺎ ﺗﺨﺘـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎﺷﻴﺪن روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻜﺮار شود. استفاده مکرر از این ماده بر روی قالب های چوبی، نتایج بهتری را به دنبال دارد.
 • به طور میانگین بسته به چگونگی سطح قالب مورد استفاده، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از روغن قالب 25 ﺗـﺎ 35 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ قالب بتنی پوشش داده می شود.

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در گالن های 22لیتری قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد .
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود .
0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش