روغن قالب پایه آب (Emoil)

استفاده از روغن قالب مناسب بر روی قالب های فلزی و چوبی موجب می گردد تا علاوه بر عدم چسبندگی بتن به قالب، خروج هوا از کناره های قالب نیز به راحتی صورت پذیرد. روغن های قالب پایه آب را می بایست در نزدیکترین زمان به بتن ریزی در روی قالب اعمال نمود تا بتوان از حداکثر عملکرد آنها بهره برد.

شناسه محصول: M1104 دسته: Download Datasheet

توضیحات

شرح و عملکرد

یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب از بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي بصورت یک لایه نازک روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺻﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺣﺒـﺎب­ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ بتن در معرض قالب را نیز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ­دهد. این محصول روغنی با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می­ دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب مانع از چسبیدن بتن به قالب می­شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالب­هاى چوبى و فلزى محافظت می­کند.

 

موارد کاربرد

 • اﺳﺘﻔﺎده در روي قالب های بتنی ﭼﻮبی، ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ، ﻓـﻮﻻد و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

 

خواص و مزایا

 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • سطح بتنی تمیز و فاقد اثرات چربی و روغن
 • ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت (اکسپوز)
 • سهولت اجرا
 • کاهش حباب در سطح بتن
 • محافظت از قالب بتن
 • صرفه اقتصادی

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: شیری
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص: 0/85 تا 0/87 ﮔﺮم در ﺳﺎﻧتی متر مکعب
 • ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ: ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ
 • PH: خنثی

 

میزان و نحوه مصرف

 • قالب بتن باید تمیز و عاری از بتن های خشک شده، گریس و آلاینده های دیگر باشد. بلافاصله بعد از باز کردن قالب باید سطح قالب را تمیز کرد.
 • قبل از استعمال، چند بار ظرف محتوی روغن قالب را تکان داده تا محلول یکنواخت شود.
 • با استفاده از قلم مو یا اسپری، یک ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك و یکنواخت روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و روغن اضافی از سطح قالب ﭘﺎك شود. پوشش ضخیم نتیجه خوبی در بر ندارد.
 • از ﭘﺎﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ روغن اجتناب شود.
 • به طور میانگین بسته به چگونگی سطح قالب مورد استفاده ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از روغن قالب، 30 ﺗـﺎ 35 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ قالب بتنی پوشش داده می شود.

 

بسته بندی و شرایط نگهداری

 • این محصول در گالن های 20 لیتری قابل عرضــــه می باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته ­بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
مشاوره و فروش